Högskoleprovet


Antagningar till högskolan

Under veckan som gick, den 12e juli för att vara mer exakt, fick dryga 270,000 personer sina ansökningar antagna till sin utvalda högskoleutbildning, samtidigt fick närmare 90,000 personer det tråkiga beskedet att de inte kommit in.

Det har blivit tuffare att komma in på högskolan, både på grund av att lärosätena dragit ned på platserna samtidigt som antalet som söker högskoleutbildning har ökat med 10,000 personer från förra året. Som vanligt är det fler kvinnliga ansökningar än manliga och hela 62% av de antagna är kvinnor.

Nu väntar, för de som har reservplats, några oroliga veckor av hopp och förtvivlan. Senast den 30 juli måste de som antagits ha svarat ja eller nej för utbildningen de kommit in på, urval nummer två sker sedan den 6 augusti och då kommer en del av de som nu ligger på reservplats att bli erbjudna den utbildning de sökt in på.

Troligen kommer det inte att bli lättare att komma in på högskolan, det kanske till och med kommer att bli lite tuffare. Med detta i åtanke blir det ännu viktigare med ett bra resultat på Högskoleprovet, för närvarande är det cirka en tredjedel av utbildningarna på högskolan som fördelas med hjälp av bra resultat på Högskoleprovet, ska noteras att detta gäller tidigare år, vi har inte hittat några siffror för årets fördelning.

Resultat från vårens högskoleprov
Anmälda till höstprovet