Högskoleprovet


Träna matte inför högskoleprovet

På högskoleprovet finns fyra delar som är matematiskt uppbyggda. Det är följande:

Matematisk problemlösning – (XYZ)

I detta moment testas provdeltagarens möjlighet att lösa olika matematiska problem. Detta inom områden som aritmetik, geometri, statistisk m.m. För att klara denna del så bra som möjligt krävs framförallt en grundläggande kunskap inom matematik.

De flesta uppgifter kan klaras av om man behärskar matematik på gymnasial nivå (A). Ett tips för den som tycker att gymnasiefrågorna är för svåra är att börja med grundskolematematik. Detta genom att lösa uppgifter i nians mattebok. Ett flertal filmer finns även på nätet som kan användas för att kunna studera matematik när du vill.

Kvantitativa jämförelser – (KVA)

I detta moment testas förmågan att göra jämförelser inom exempelvis algebra, aritmetik och funktionslära. Även om det är jämförelser så är det en stor fördel att förstå hur man räknar ut vissa grundläggande begrepp. Delvis går därmed XYZ och KVA ihop gällande kunskapskrav.

Kvantitativa resonemang (NOG)

Här testat kunskapen att logiskt kunna hantera problem inom samma matematiska områden som testerna ovan.  Logiskt tänkande och matematiska grundkunskaper är en fördel. Utöver det även kunna se logiska liknelser och resonemang utifrån uppgiftens struktur.

Diagram, tabeller och kartor (DTK)

Kunskapen att kunna avläsa diagram, tabeller och kartor fås delvis inom matematikundervisningen. Här behövs däremot inte speciellt mycket matematisk kunskap gällande räknesätt och formler. Man visar istället kunskapen man har kring hur bland annat diagram är uppbyggda och vad man kan utläsa av dessa.

Inför denna del är det en fördel att lära sig så många olika diagram och tabellformat som möjligt. De grundläggande kunskaperna kan hittas i matematikböckerna men man bör även tänka utanför bokpärmarna och se på filmer på nätet samt läsa statistiska beräkningar som presenteras i dagstidningar m.m. Som alltid handlar det inte bara om att kunna teorin utan att även förstå matematiken i den kontext den presenteras.


Bok – ”Den kompletta guiden för högskoleprovet”

Den enda vägen att gå för att bli riktigt bra på något är att träna. Det gäller även för den som vill ha höga poäng på högskoleprovet. Träning kan ske på en rad olika sätt, mycket beroende på vilka delar av provet man behöver träna extra på. En hel del böcker finns som är specialiserade på de unika delarna medan andra böcker är mer generella.

Boken ”Den kompletta guiden för högskoleprovet” är en av de mer allmänna böckerna som anser sig ge ”komplett” information för de som vill förbättra sitt resultat. Boken kostar 399kr hos flera bokhandlare, bland annat Bokus.

Om boken:

Boken är strukturerad efter de delar som högskoleprovet består av och har en rad olika uppgifter och tester. Men det handlar inte bara om att träna på olika ord och mattematiska termer utan även att förstå dem i grunden. Därför går författarna grundligt igenom hur man bör tänka gällande problemlösning och lösningsteknik för att hitta rätt väg fram i en ”djungel av frågor och problem”.

Boken har däremot en nackdel. Den är utgiven 2011 och kan därmed inte längre kallas för ”komplett”. Den kanske var komplett när den gavs ut men det är som en av de som lämnat recension på boken skriver ”den har 5 år på nacken och det har hänt mycket sedan boken gavs ut”

Bortsett från att vissa delar inte är helt uppdaterade så ges överlag mycket bra betyg till boken. På sex recensioner ges 3st femmor, 2 femmor och en tvåa. Den som gav tvåan var även den som skrev citatet ovan. Personen lyfte ändå fram en hel del fördelar med boken utifrån att den gav inspiration och motivation till att träna inför högskoleprovet.

En annan person sammanfattar bokens innehåll mycket tydligt. Personen skriver att författarna tydligt skriver att de sätt som de förespråkar inte alltid måste vara de bästa. Man måste alltså hitta sin väg att gå för att lösa problemen. Läs boken och kanske hittar du din väg. Om inte så finns det minst fem ytterligare böcker inom nästan exakt samma ämne. Dessa går ofta att köpa med viss rabatt via rabattkoder. Böcker som är breda och tar upp allt som behövs för att få bra resultat på provet.


Alternativa vägar när Högskoleprovet inte lyckades

De allra flesta som gör högskoleprovet gör detta för att få en plats på en eftertraktad utbildning. Men livet blir inte alltid om man tänkt sig och det är inte alla som får tillräckligt höga poäng. För dessa finns alternativet att antingen träna på extra mycket och satsa på kommande högskoleprov eller att välja en alternativ väg. Vi tar ett exempel för de som har stort intresse för att läsa KBT (Kognitiv Beteende Terapi). Detta kan bland annat läsas på Psykoterapeutprogrammet i Uppsala eller Stockholm. Men utöver det även via andra vägar.

Folkhögskolor:

Flera folkhögskolor har kurser och program med inriktning mot KBT. Då detta är en bred behandlingsform kan det ibland vara KBT-utbildning med en specifik inriktning. Detta i motsats mot högskoleutbildningen som är betydligt bredare. Därmed bör man kontrollera vad utbildningen har fokus på. Vid studier på folkhögskolor finns ofta möjligheten att få studielån – i likhet med studier på högskolan.

Privata utbildningar: Det finns flera företag som erbjuder steg 1 utbildning KBT samt därefter de kommande stegen för att få komplett kunskap i denna behandlingsform. Priserna på utbildningen varierar främst utifrån längd och upplägg på kursen. Om denna väg väljs är det viktigt att söka efter referenser och välja företag som är etablerade på marknaden. Trots allt kostar en KBT-utbildning en hel del och detta är inte något som de går att få studiemedel för.

OBS !

Om KBT-utbildningen inte sker på högskola/universitet bör man alltid kontroller att den är auktoriserad av sfKBT (Svenska Föreningen för Kognitiv och Beteendeinriktade Terapier). Detta gäller just KBT men generellt är det bra att undersöka om det finns krav på auktorisering när utbildningar genomförs på andra ställen än högskolan.


Privatlärare – För mer avancerad inlärning

Genom att göra gamla högskoleprov kan du lätt få en överblick gällande vilka delar av provet du bör träna extra mycket på. Kanske är det de svenska orden, den engelska texten eller de matematiska problemen. Att göra gamla prov blir därför ett första steg, en värdemätare, som visar var man bör lägga sin tid gällande träning.

Men sen då? Helt enkelt är det inte att veta hur man ska gå vidare. Om du exempelvis inte klarar engelskatexten så bra – hur vet du vad det är du har svårt med? Är det att förstå enstaka engelska ord, att fårstå sammanhanget i språket eller att tyda frågornas struktur? Även om man vet vad man behöver träna på är det inte alltid tydligt hur detta bör ske på bästa sätt.

Privatlärare tar det ett steg till

Ett av de läxhjälpsföretag som finns i Sverige är My Academy. My Academy erbjuder privatlärare på plats samt studiecoacher online. Ett första steg kan vara att anlita en privatlärare för att tydligt ringa in hur man bör läsa och studera. Lärarna på dessa läxhjälpsföretag vänder sig oftast mot grundskola och gymnasieelever men den kunskap som lärs ut är i nivå med vad som behöver kunnas på högskoleprovet. Därmed kan en privatlärare vara ett bra första steg för att kartlägga behovet. Ett förslag kan exempelvis vara att träffa privatläraren 2-3 lektioner. Detta med mål att läraren ska kunna kartlägga behovet och även ge konkreta tips på hur man kan studera till nästa träff om en eller två månader. Lite som att studera på distans på högskolan.

Detta kräver självklart en hög disciplingrad och de som har svårt att sätta sig ner och studera får helt enkelt boka en timme i veckan (eller liknande) med privatläraren för att på så sätt få kunskapen som krävs. Men har man behov en lärare för att motivera sig att sitta ner och studera bör man fundera på om högskola är den rätta vägen. Väl där kommer allt ansvar ligga på eleven. Se istället läxhjälpsföretaget som din högskolelärare. Någon som kommer in och visar vägen. Sen är det ditt uppdrag att vandra.

Självklart kan även andra företag än My Academy anlitas men orsaken att just My Academy nämns i denna text är att de är det största läxhjälpsföretaget i Sverige. Därmed speglar deras utbud av tjänster ganska bra vad man som elev kan förvänta sig av ett läxhjälpsföretag.


Så överslagsräknar du på högskoleprovet

På högskoleprovets matematikdelar är det inte tillåtet att använda sig av räknare. Så i många fall måste man kunna göra beräkningar på papper eller i huvudet och ibland fungerar det verkligen inte att göra exakta beräkningar. Då måste man bli bra och förstås även snabb på att göra överslagsberäkningar och avrundningar.

När gör man avrundningar eller överslagsberäkningar?

Först kan vi kika lite närmare på vilka olika typer av situationer som det kan fungera att ta fram närmevärden eller avrunda. (http://matematikvideo.se/lektioner/narmevarden-avrundning/).

En situation kan vara att du har fått fram ett svar och detta innehåller väldigt mycket decimaler (kanske oändligt antal). Då kan det vara lämpligt att avrunda detta till ett närmevärde för att svaret skall vara lite mer lättläsligt. Det här fallet är inte särskilt vanligt vid högskoleprovet då många decimaler i ett svar ofta förutsätter att man haft en räknare. Och det har man ju inte vid högskoleprovet.

Desto vanligare vid högskoleprovet är att man behöver avrunda under tiden man gör beräkningar. Dvs för att överhuvudtaget få fram ett svar så måste de olika delarna vid en beräkning avrundas. Särskilt vanligt är detta exempelvis i delen DTK där du läser av en mängd olika statistiska data och dessa då behöver avläsas ungefärligt för att snabbt kunna göra en utvärdering av det korrekta svaret.

Några tekniker för överslagsräkning

Så hur gör man då för att överslagsräkna snabbt och smidigt? Vi kan ta ett exempel för att förklara i alla fall en teknik för detta.

Beräkna 11236 + 14879 + 23005.

Här är det inte helt enkelt att beräkna detta exakt i huvudet. Kanske klarar du av att göra det om du ställer upp det hela på ett papper och tar det steg för steg, men det har du antagligen inte tid med under högskoleprovet. Du måste då överslagsräkna. Ett sätt här kan vara att avrunda till hundratal på korrekt vis. Då kan vi istället beräkna

11236 + 14879 + 23005 = 11200+14900+23000.

Sedan lägger vi ihop tusentalen för sig och hundratalen för sig och får

11000+14000+23000+200+900=48000+1100=49100

Har man sedan tränat på det här några gånger så går det mycket snabbare och du kanske tom klarar av det utan att använda ett papper så på det viset kan du spara mycket tid under provet.

Hoppas nu att detta har hjälpt dig framåt att blir bättre på att överslagsräkna. Fortsätt träna vidare och lycka till under provet!


Utbildning och entreprenörskap

Entrepenörskap är något som är mycket aktuellt, man hör ofta talas om nya företagare som lyckats eller ungdomar som är chefer redan innan de slutat skolan. Faktum är att allt fler väljer utbildningar som kan hjälpa dem bli entrepenörer, eller utveckla de idéer de redan har inom sig. Ett bra exempel är Sixten Engström, hjärnan bakom MyCuff som säljer manschettknappar. Han har utbildat sig inom Enterprising and Business Development, något som kommit väl till pass vid utvecklingen av företaget. Sedan har han valt att samarbeta med personer som kan de andra viktiga delarna av att starta eget, det finns så många komponenter som måste fungera om man ska lyckas. Internetkunskap, ekonomi, marknadsföring, och så vidare.

Om man vet ungefär vad man vill hålla på med kan man välja en entrepenörsutbildning inom det yrket. Då får man med sig business delen, samt specialiseringen. Det kan vara inom hälsa och idrott, livsmedel, hunddagis eller handel- egentligen är det bara fantasin som sätter gränser för vad man kan syssla med. Och efterfrågan naturligtvis.

Men ofta så handlar just utbildning och enterpenörskap om att hitta den inre driften, att våga ta steget fullt ut och komma igång. Här skulle man kunna göra mycket mer i skolorna redan i de lägre årsklasserna genom att uppmuntra barnen att uttrycka sig, ta initiativ och ha självförtroende. Om man tror på sig själv och sin ide’ så kan man vanligvis ordna allt det praktiska runt omkring. Som när Sixten Engström överraskade Prins Daniel med sina manschettknappar, ett alldeles utmärkt sätt att göra PR för något man tror på.

Utbildning och entrepenörskap är en mycket bra kombination, man bygger för framtiden. Ett antal av de elever som har gått denna sorts utbildning sitter idag med sina egna företag, medan andra har fått bra anställningar. Ingenting är omöjligt, det kan bara ta lite längre tid att uppnå det.


Träna på ordförståelse

Det finns alltid en mängd vägar att gå för att få med sig kunskap inför högskoleprovet. Vilken väg som är bäst handlar mycket om hur man lättast tar till sig kunskap. För den som vill förbättra ordförråd och därmed öka poängen på svenskadelarna på högskoleprovet kan följande vägar rekommenderas.

  • Facktidningar

Att läsa mycket är alltid bra. Då lär man sig nya ord och ser dem i sin kontext. Men det handlar till stor del om vad man läser. Genom att läsa facktidningar och artiklar, som är skrivna av personer som har fördjupad kunskap inom området, lär man sig ofta nya begrepp och ord som vanligtvis inte förekommer i dagstidningarna.

  • Prefix och affix

Även om man inte vet vad ett ord direkt betyder kan man läsa ut en hel del av dess betydelse på hur det är uppbyggt. Prefix oh affix kan förklaras som förstavelser eller ändelser som ger ordet en speciell betydelse. Här kan exempelvis sub- nämnas. Subtropisk, Subdomän osv. Genom att läsa på betydelser på dessa tilläggsbitar kan man lättare gissa sig fram till rätt resultat.

  • Göra gamla prov

Ett klassiskt tips som gäller oavsett vilken del på högskoleprovet man vill förbättra. Det handlar då inte bara om att man förbättrar sitt ordförråd genom att träna på de ord som tidigare förekommit utan att man även skapar sig en trygghet i hur provet är uppbyggt och vad som väntar. Detta gäller då främst de som aldrig gjort högskoleprovet förut eller har genomfört det för flera år sedan då det inte såg ut som det gör idag.

  • Gör ordtester

Kvällstidningarna brukar varje år genomföra ordtester där man kan testa hur många poäng man skulle fått på högskoleprovets orddel. Det brukar inte vara mer än 30 ord men ger en fingervisning om hur man ligger till. Sedan finns det sidor med betydligt mer och djupare tester så som exempelvis vokabulär.se.  Oavsett vilka tester man gör bör man stanna upp och träna på de ord man inte klarade. Att testa är lätt – det är att träna in som tar tid. Men det lönar sig med ett större ordförråd eftersom det indirekt ger dig en större chans att komma in på drömutbildningen efter utfört högskoleprov.


Det börjar med läxhjälp och slutar med träningsbok

Vägen till universitetsstudier kan se väldigt olika ut. Det finns olika kvotgrupper man har möjlighet att söka via som exempelvis betyg, poäng på högskoleprovet eller övrig erfarenhet. De två största grupperna är ändå högskoleprovet och gymnasiebetyget vilket gör att det är dessa vägar man ska fokusera på lite extra. Samtidigt sitter de ihop. Den som studerar noggrant och siktar på höga betyg på gymnasiet kommer oftast få ett bättre högskoleprovsresultat än den som inte har höga gymnasiebetyg i ryggsäcken. Med andra ord lägger man grunden redan tidigt i livet. De olika träningsmöjligheter som finns till provet med bland annat böcker är ett mycket bra komplement men man ska komma ihåg att det är grunden (grundkunskaperna) som är basen man står på.

Vägen till en plats på universitet består alltså av flera steg som vardera inte är separata utan påverkar varandra.

  1. 1.       Grundskolan

Här läggs grunden i både kunskap, studieteknik och studiemotivation. Samtidigt är det i tonåren (högstadiet) som väldigt många ungdomar halkar efter och då i speciellt i mattematik. Kraven är betydligt hårdare än på mellanstadiet och halkar man efter måste man läsa dubbelt för att komma ikapp – något som de som redan är svaga har stora problem med.

  1. 2.       Läxhjälp

Den vanligaste åldern för läxhjälp är just högstadiet just på grund av de orsaker som nämnts ovan. Läxhjälp har erbjudits i många år men då RUT-avdraget blev infört för några år sedan nästan exploderade marknaden. Detta på grund av två orsaker. För det första sänktes priset till hälften vilket självklart attraherade fler att testa på tjänsten. För det andra skapades stor medial uppmärksamhet kring fenomenet och de flesta känner någon som anlitat läxhjälp. På så vis har många som inte förut tänkt tanken att anlita hjälp för sina läxor fått upp ögonen för det. Läs mer om läxhjälp som erbjuds över hela landet på www.allakando.se

  1. 3.       Gymnasiet

Genom gymnasiebetygen kan man få en biljett in till universitet. Men det också här som man läser in den kunskap som man sedan kan använda på högskoleprovet. På så vis är detta en mycket viktig del för att nå fortsatta studier. Sedan 2013 har även RUT-avdraget fått användas för att köpa läxhjälp för gymnasieungdomar (förr var det endast upp till 16 år). Det är även på gymnasiet som ungdomarna allt mer tydligt inser att betygen är något de kommer få leva med och eventuell ångra resten av livet. Därmed är det många som anlitar läxhjälp även om de redan har okej betyg. För vissa högskoleutbildningar är det hård konkurrens på att komma in på. Då räcker det inte att vara okej utan man måste vara bland de bästa.

  1. 4.       Högskoleprovet

Med högskoleprovet har alla en chans. Oavsett tidigare betyg så öppnas möjligheten att komma in på vilken utbildning som helst. Men chansen att lyckas är betydligt större om man har en grundkunskap i basen. Sedan går det alltid att ta de sista stegen med övningsbok.


Lägg grunden tidigt för bra resultat på högskoleprovet

Att köpa en bok som lär ut hur högskoleprovet är uppbyggt och hur man kan träna på det för att på så sätt nå högre betyg är ett mycket bra sista steg i kampen om poängen på högskoleprovet. Men som allt här i livet så är kunskap som en pyramid. Lägger man en riktigt bred bas går det att bygga högre. Det tar längre tid men i längden är det helt enkelt bästa vägen för att nå högt.

Med en bred bas i detta fall menas att man bör tänka långsiktigt och inte bara plugga med övningsbok några månader före provet. Statistiskt sett så får fler personer höga poäng som har ett högt gymnasiebetyg. Det behöver inte betyda att de är smartare utan bara att de fått bättre förutsättningar. För extremt mycket inom skolvärden handlar om att få rätt förutsättningar. Det kan räcka med att man inte går ihop med en lärare eller att man varit sjuk under en längre tid och därmed missat grunden i vissa kurser. Någon månad kan därmed förstöra för framtida studier.

Både lärare och föräldrar ser att en elev som halkar efter tidigt har svårt att komma ikapp och gör man det inte är risken mycket stor att man ger upp och därmed halkar efter ännu mer. Det är här som det första snedsteget tas för att få låga resultat på högskoleprovet och därmed också inte få möjlighet till vidare studier.

Men av de föräldrar som ser att deras barn halkar efter är det allt fler som anlitar privat läxhjälp. Det är inte speciellt dyrt i och med att RUT-avdraget går att utnyttja på detta och är man dessutom två elever som träffas samtidigt betalar man inte mycket mer än 100kr i timmen.  Men det är inte priset man ska titta på utan på resultatet. Barnen fokuserar på resultatet som de får i skolan men som förälder tänker man längre. Med tidig läxhjälp är chansen att klara högskoleprovet betydligt bättre i framtiden. Det prov som för många är nyckeln in till universitetsstudierna.


Färre högskoleplatser

En del utbildningar, så som ingenjör och sjuksköterska, har ökat sina platser men totalt blir det cirka 10,000 mindre högskoleplatser nästa år. Med automatik blir det överlag lite tuffare att komma in på högskolan, självklart kan det skilja ganska mycket mellan de olika programmen, kurserna och olika lärosäten.

Det kan vara en bra strategi att söka på program och inte kurser eftersom den senare kategorien enligt vissa har en större risk att läggas ned. Det är inget ovanligt att lärosäten byter ut sina program eller kurser, Högskolan i Gävle startar åtta nya program men lägger samtidigt ned tio stycken.

Det sker även en omfördelning av resurser där lärosäten som visat hög kvalité på sina utbildningar belönas med så kallad kvalitetspeng, dessa pengar är dock direkt riktade mot de utbildningar som har högst kvalité och samma högskola kan mycket väl minska sina andra studieplatser.

Källa: Dagens Nyheter

Onödigt långa utbildningstider?

För er som vill ha lite mer brännbart på elden när det gäller dagens högskola så har Per Sonnerby, Doktor i nationalekonomi, skrivit ett intressant och för många upprörande inlägg i DN Debatt när det gäller utbildningstider och hur effektivt, eller rättare sagt ineffektivt utbildningar ofta genomförs i dagens Sverige. Det är intressanta tankegångar Per Sonnerby tar upp och, som påpekas ovan, så är det många som blivit upprörda, när det kommer förslag, idéer eller tankar som går emot det nuvarande tillståndet så kommer det självklart att beröra många.

Studera hårtDet skulle dock vara intressant att veta om dessa känslor och reaktioner kommer från att ha en helt annan uppfattning än Sonnerby eller om det är på grund av att vissa känner sig träffade och inte vill erkänna detta, varken för sig själva och absolut inte mot andra, dvs ”det är ganska skönt med ett lugnt utbildningstempo men det tänker jag aldrig erkänna, vi pluggar ofantligt hårt”. Vad är sanningen?

Om man är intresserad av ämnet så bör man även läsa vad Stefan Olsson skriver om just Sonnerby’s debattinlägg, det är till och med inte så dumt att läsa Stefans inlägg i första hand eftersom det både sammanfattar och utvecklar ämnet.