Högskoleprovet


Det börjar med läxhjälp och slutar med träningsbok

Vägen till universitetsstudier kan se väldigt olika ut. Det finns olika kvotgrupper man har möjlighet att söka via som exempelvis betyg, poäng på högskoleprovet eller övrig erfarenhet. De två största grupperna är ändå högskoleprovet och gymnasiebetyget vilket gör att det är dessa vägar man ska fokusera på lite extra. Samtidigt sitter de ihop. Den som studerar noggrant och siktar på höga betyg på gymnasiet kommer oftast få ett bättre högskoleprovsresultat än den som inte har höga gymnasiebetyg i ryggsäcken. Med andra ord lägger man grunden redan tidigt i livet. De olika träningsmöjligheter som finns till provet med bland annat böcker är ett mycket bra komplement men man ska komma ihåg att det är grunden (grundkunskaperna) som är basen man står på.

Vägen till en plats på universitet består alltså av flera steg som vardera inte är separata utan påverkar varandra.

  1. 1.       Grundskolan

Här läggs grunden i både kunskap, studieteknik och studiemotivation. Samtidigt är det i tonåren (högstadiet) som väldigt många ungdomar halkar efter och då i speciellt i mattematik. Kraven är betydligt hårdare än på mellanstadiet och halkar man efter måste man läsa dubbelt för att komma ikapp – något som de som redan är svaga har stora problem med.

  1. 2.       Läxhjälp

Den vanligaste åldern för läxhjälp är just högstadiet just på grund av de orsaker som nämnts ovan. Läxhjälp har erbjudits i många år men då RUT-avdraget blev infört för några år sedan nästan exploderade marknaden. Detta på grund av två orsaker. För det första sänktes priset till hälften vilket självklart attraherade fler att testa på tjänsten. För det andra skapades stor medial uppmärksamhet kring fenomenet och de flesta känner någon som anlitat läxhjälp. På så vis har många som inte förut tänkt tanken att anlita hjälp för sina läxor fått upp ögonen för det. Läs mer om läxhjälp som erbjuds över hela landet på www.allakando.se

  1. 3.       Gymnasiet

Genom gymnasiebetygen kan man få en biljett in till universitet. Men det också här som man läser in den kunskap som man sedan kan använda på högskoleprovet. På så vis är detta en mycket viktig del för att nå fortsatta studier. Sedan 2013 har även RUT-avdraget fått användas för att köpa läxhjälp för gymnasieungdomar (förr var det endast upp till 16 år). Det är även på gymnasiet som ungdomarna allt mer tydligt inser att betygen är något de kommer få leva med och eventuell ångra resten av livet. Därmed är det många som anlitar läxhjälp även om de redan har okej betyg. För vissa högskoleutbildningar är det hård konkurrens på att komma in på. Då räcker det inte att vara okej utan man måste vara bland de bästa.

  1. 4.       Högskoleprovet

Med högskoleprovet har alla en chans. Oavsett tidigare betyg så öppnas möjligheten att komma in på vilken utbildning som helst. Men chansen att lyckas är betydligt större om man har en grundkunskap i basen. Sedan går det alltid att ta de sista stegen med övningsbok.

Lägg grunden tidigt för bra resultat på högskoleprovet
Träna på ordförståelse