Högskoleprovet


Högskoleprov 2012

Då har 2012 års första Högskoleprov skrivits, cirka 65,000 var anmälda till det andra provet med det nyutformade och moderniserade Högskoleprovet som infördes vid provet hösten 2011.

Ungefär 15-20 minuter innan provet skulle startas så läckte en del svar ut via det välbesökta forumet Flashback forum, det var fyra stycken svar i den verbala delen som avslöjades: placebo, bohemisk, kortege och cellofan. Resultatet av detta blev att dessa fyra frågor helt ströks i efterhand av Högskoleverket, den verbala delen kan med detta alltså ge maximalt 76 poäng mot ursprungliga 80 poäng.

Det har varit diskussioner både för och, mest, emot att stryka dessa frågor från årets första prov, endast fyra frågor har en väldigt liten betydelse för slutresultatet, sen är det frågor hur många som egentligen kunde tillgodose sig dessa frågor i förväg?

Om man dock tar ett steg tillbaka och funderar genom varför så kanske man förstår man Högskoleverkets beslut att stryka frågorna, har det inte gjorts så skapas ett litet predikat och inför kommande prov skulle säkert fler komma på tanken att släppa vissa svar som de kommit över.

Vart ska gränsen dras, 10 frågor? 20 frågor? En timme innan provet eller tre timmar innan provet? En ”nolltolerans” för att förhindra eventuellt fusk verkar gälla, det skyddar även statusen av Högskoleprovet som måste erkännas är ganska högt.

 

De officiella resultaten från årets första prov kommer att släppas den 2:a maj men vill man se en mindre statistik så har Aftonbladet publicerat ett mindre sammandrag som du hittar här: http://www.aftonbladet.se/temahogskola/article14627774.ab Inte förvånande så är studentstäderna Uppsala och Umeå i topp med ett genomsnitt på 1,05 respektive 1,02.

 

Intresset och massmedias skriverier om dessa årliga prov kommer självklart att nu minska under de närmaste månaderna och vidare under sommaren, det blir en liten uppgång när de officiella resultaten släpps den 2:a maj men efter detta så kommer det att lugna sig markant.

Höstens prov och det andra för 2012 går av stapeln lördagen den 27:e oktober med sista anmälningsdag lördagen den 15:e september. Avgiften är de vanliga 350 kronorna och dessa måste även vara betalda innan den 15:e september, dock kan man ännu inte anmäla sig för höstprovet, datum för anmälan inför detta prov är vid dags dato inte släppt, räkna med att det bör var någonstans i mitten av augusti.

För att uppnå bra resultat på högskoleproven så bör man absolut förbereda sig på bästa sätt, tips, trix och råd kan du hitta på Högskoleprovet 2012 hemsida, förutom då små enkla men ack så viktiga råden du hittar på denna hemsida finns det även möjligheter att, via en av deras samarbetspartners, köpa en övningsbok, denna bok tar upp det mesta som du behöver veta och kunna vid skrivningen.

Inte endast alla råd inför provet och hur man genomför detta, övningsboken innehåller även utförlig information om hur frågor och de olika delblocken är uppbyggda och hur man ska tackla de olika delarna samt självklart innehåller boken ett stort antal riktiga frågor för att kunna träna inför den heldagssittning som ett Högskoleprov innebär.

Vi väntar in den 2:a maj och resultaten som publiceras den dagen, på återseende 🙂

Resultat från vårens högskoleprov