Högskoleprovet


Färre högskoleplatser

En del utbildningar, så som ingenjör och sjuksköterska, har ökat sina platser men totalt blir det cirka 10,000 mindre högskoleplatser nästa år. Med automatik blir det överlag lite tuffare att komma in på högskolan, självklart kan det skilja ganska mycket mellan de olika programmen, kurserna och olika lärosäten.

Det kan vara en bra strategi att söka på program och inte kurser eftersom den senare kategorien enligt vissa har en större risk att läggas ned. Det är inget ovanligt att lärosäten byter ut sina program eller kurser, Högskolan i Gävle startar åtta nya program men lägger samtidigt ned tio stycken.

Det sker även en omfördelning av resurser där lärosäten som visat hög kvalité på sina utbildningar belönas med så kallad kvalitetspeng, dessa pengar är dock direkt riktade mot de utbildningar som har högst kvalité och samma högskola kan mycket väl minska sina andra studieplatser.

Källa: Dagens Nyheter

Onödigt långa utbildningstider?

För er som vill ha lite mer brännbart på elden när det gäller dagens högskola så har Per Sonnerby, Doktor i nationalekonomi, skrivit ett intressant och för många upprörande inlägg i DN Debatt när det gäller utbildningstider och hur effektivt, eller rättare sagt ineffektivt utbildningar ofta genomförs i dagens Sverige. Det är intressanta tankegångar Per Sonnerby tar upp och, som påpekas ovan, så är det många som blivit upprörda, när det kommer förslag, idéer eller tankar som går emot det nuvarande tillståndet så kommer det självklart att beröra många.

Studera hårtDet skulle dock vara intressant att veta om dessa känslor och reaktioner kommer från att ha en helt annan uppfattning än Sonnerby eller om det är på grund av att vissa känner sig träffade och inte vill erkänna detta, varken för sig själva och absolut inte mot andra, dvs ”det är ganska skönt med ett lugnt utbildningstempo men det tänker jag aldrig erkänna, vi pluggar ofantligt hårt”. Vad är sanningen?

Om man är intresserad av ämnet så bör man även läsa vad Stefan Olsson skriver om just Sonnerby’s debattinlägg, det är till och med inte så dumt att läsa Stefans inlägg i första hand eftersom det både sammanfattar och utvecklar ämnet.


Bara några timmar kvar …

Fredag kväll nu och det är bara drygt ett halvt dygn innan årets andra och sista högskoleprov startar. Har ni laddat upp? Både tränat, vilat och fyllt på energi? Allt inverkar under morgondagen så hoppas att även sömnen infinner sig i tid.

2,0 på Högskoleprovet

Det är endast 9 stycken som skrivit fullt, 2,0, på Högskoleprovet, med tanke på att det är hela 35 år sedan proven började skrivas så inser man vilken bedrift det är att skriva alla rätt på provet. Noterbart är att det endast är en kvinna bland de nio fullpoängarna och det var Maria Sjödin som skrev fullt 2011, det skulle dock vara intressant att veta om det var vår eller höstprovet eftersom det senare hade blivit moderniserat.

Här kommer listan med alla som skrivit fullt på Högskoleprovet:

• Jonas Fischerström. Då: 20 år. Nu: 41 år.

• Henrik Frederiksen. Då: 36 år. Nu: 52 år.

• Ingvar Holm. Då: 39 år. Nu:53 år.

• Martin Eneling. Då: 27 år. Nu: 40 år.

• Jonas Lindström. Då: 37 år. Nu: 44 år.

• Henrik Karlsson. Då: 35 år. Nu: 39 år.

• Maria Sjödin. Då: 41 år. Nu: 42 år.

• Henrik Lyselius. Då: 32 år. Nu: 32 år.

• Oskar Wigelius. Då 37 år. Nu: 38 år.

Uppgifterna kommer från denna artikel i Expressen, där hittar du även lite mer information om några av fullpoängsskrivarna, bästa kommentar går till Martin Eneling:

”När jag fick det så trodde jag inte att det var så värst ovanligt. Annars är det mest komiskt när jag blir uppringd av reportrar ungefär var tredje år.”


Anmälda till höstprovet

För ungefär 1,5 vecka sedan, den 15:e september för att vara exakt, gick anmälningstiden ut inför höstens högskoleprov. Det är 51,305 personer som har anmält sig och planerar att skriva provet, det kommer självklart att bli ett visst bortfall, så är det alltid. Det är en ökning jämfört med året före med hela 8 procent, ganska markant skillnad som troligen kan hänvisas till att höstprovet 2011 var stöpt i en ny modern struktur och en osäkerhet verkar ha funnits hos vissa, men nu har det antalet anmälningar återhämtat sig.

Lördagen den 27:e oktober kommer höstens högskoleprov att hållas runt om i landet och då får vi se hur många som är på plats för att skriva det nya provet som nu skall genomföras för tredje gången, för fler tips och råd så hänvisar vi, som vi även gjort tidigare, till hemsidan högskoleprovet 2012.

Det kanske lite oväntade men även trevliga är att det inte varit någon negativ storm mot den uppdatering som provet, enligt många, var i behov av. Visst har vissa varit negativa men så är det alltid med uppdateringar eller nymodigheter – ”det var bättre förr” – är verkligen ett standarduttryck, att på det stora hela har varit ganska lugnt visar att verket klarat av uppdatering på ett förnämligt sätt.


Antagningar till högskolan

Under veckan som gick, den 12e juli för att vara mer exakt, fick dryga 270,000 personer sina ansökningar antagna till sin utvalda högskoleutbildning, samtidigt fick närmare 90,000 personer det tråkiga beskedet att de inte kommit in.

Det har blivit tuffare att komma in på högskolan, både på grund av att lärosätena dragit ned på platserna samtidigt som antalet som söker högskoleutbildning har ökat med 10,000 personer från förra året. Som vanligt är det fler kvinnliga ansökningar än manliga och hela 62% av de antagna är kvinnor.

Nu väntar, för de som har reservplats, några oroliga veckor av hopp och förtvivlan. Senast den 30 juli måste de som antagits ha svarat ja eller nej för utbildningen de kommit in på, urval nummer två sker sedan den 6 augusti och då kommer en del av de som nu ligger på reservplats att bli erbjudna den utbildning de sökt in på.

Troligen kommer det inte att bli lättare att komma in på högskolan, det kanske till och med kommer att bli lite tuffare. Med detta i åtanke blir det ännu viktigare med ett bra resultat på Högskoleprovet, för närvarande är det cirka en tredjedel av utbildningarna på högskolan som fördelas med hjälp av bra resultat på Högskoleprovet, ska noteras att detta gäller tidigare år, vi har inte hittat några siffror för årets fördelning.


Resultat från vårens högskoleprov

Det är nu en tid sedan resultaten från vårens högskoleprov blev offentliggjorda, hög tid att visa var dessa går att hämta (tom en aningen sent här på sidan, ursäkta, men då vet ni i alla fall till nästa gång).

Enklast är så klart över nätet, man kan undra hur människor klara sig innan internet 😉 Du kan hämta dina resultat från proven på hemsidan Studera.nu.

För de som skall skriva högskoleprovet hösten 2012 så är nu även anmälningsdatum släppta, första dagen för anmälan är fredagen den 17 augusti, sista dagen för anmälan är lördag den 15 september och högskoleprovet skrivs lördagen den 27 oktober. Som vi nämnt tidigare är avgiften 350 kronor och denna avgift skall vara betalt vid den sista dagen för anmälan, fler detaljer samt tips å trix kan du hitta på denna site för högskoleprov 2012

Max resultat är 2,0 poäng men självklart så är det inte många som klarar av att skriva så bra på proven, poäng snittet för det nya moderniserade högskoleprovet (som infördes hösten 2011) är just under 1,0 poäng, 0,94 för att vara exakt. Det brukar alltid släppas statistik för hur mycket poäng varje provort har uppnått och självklart så ligger studentstäderna oftast i topp, hösten 2011 var från 0,84 poäng, ända upp till 1,05 poäng, hela listan kan du hitta på Wikipedia Högskoleprovet

Det bör nämnas att trots att fyra stycken frågor läckte ut via nätet precis innan årets första prov skulle skrivas på lördagen den 31 mars, dessa fyra frågor ströks från resultaten, ändå kommer max poängen att vara 2,0 poäng. Låter vettigt och rättvist, det vore väldigt orättvist och krångligt för de som skrivet perfekt resultat att inte få den högsta möjliga poängen!

Vissa kanske skulle protestera mot att årets första högskoleprov kallas ”vårens” när det hålls i slutet av mars månad, men så har det varit under lång tid och är egentligen inget underligt, det har kommit några komiska kommentarer från Norrbotten om just detta. Men vi kan väl inte räkna med sådana årstider, då måste vi skriva vårprovet efter midsommar 😉

Det finns en svag känsla av att ovanstående lilla text kommer att ”ges tillbaka” 🙂


Högskoleprov 2012

Då har 2012 års första Högskoleprov skrivits, cirka 65,000 var anmälda till det andra provet med det nyutformade och moderniserade Högskoleprovet som infördes vid provet hösten 2011.

Ungefär 15-20 minuter innan provet skulle startas så läckte en del svar ut via det välbesökta forumet Flashback forum, det var fyra stycken svar i den verbala delen som avslöjades: placebo, bohemisk, kortege och cellofan. Resultatet av detta blev att dessa fyra frågor helt ströks i efterhand av Högskoleverket, den verbala delen kan med detta alltså ge maximalt 76 poäng mot ursprungliga 80 poäng.

Det har varit diskussioner både för och, mest, emot att stryka dessa frågor från årets första prov, endast fyra frågor har en väldigt liten betydelse för slutresultatet, sen är det frågor hur många som egentligen kunde tillgodose sig dessa frågor i förväg?

Om man dock tar ett steg tillbaka och funderar genom varför så kanske man förstår man Högskoleverkets beslut att stryka frågorna, har det inte gjorts så skapas ett litet predikat och inför kommande prov skulle säkert fler komma på tanken att släppa vissa svar som de kommit över.

Vart ska gränsen dras, 10 frågor? 20 frågor? En timme innan provet eller tre timmar innan provet? En ”nolltolerans” för att förhindra eventuellt fusk verkar gälla, det skyddar även statusen av Högskoleprovet som måste erkännas är ganska högt.

 

De officiella resultaten från årets första prov kommer att släppas den 2:a maj men vill man se en mindre statistik så har Aftonbladet publicerat ett mindre sammandrag som du hittar här: http://www.aftonbladet.se/temahogskola/article14627774.ab Inte förvånande så är studentstäderna Uppsala och Umeå i topp med ett genomsnitt på 1,05 respektive 1,02.

 

Intresset och massmedias skriverier om dessa årliga prov kommer självklart att nu minska under de närmaste månaderna och vidare under sommaren, det blir en liten uppgång när de officiella resultaten släpps den 2:a maj men efter detta så kommer det att lugna sig markant.

Höstens prov och det andra för 2012 går av stapeln lördagen den 27:e oktober med sista anmälningsdag lördagen den 15:e september. Avgiften är de vanliga 350 kronorna och dessa måste även vara betalda innan den 15:e september, dock kan man ännu inte anmäla sig för höstprovet, datum för anmälan inför detta prov är vid dags dato inte släppt, räkna med att det bör var någonstans i mitten av augusti.

För att uppnå bra resultat på högskoleproven så bör man absolut förbereda sig på bästa sätt, tips, trix och råd kan du hitta på Högskoleprovet 2012 hemsida, förutom då små enkla men ack så viktiga råden du hittar på denna hemsida finns det även möjligheter att, via en av deras samarbetspartners, köpa en övningsbok, denna bok tar upp det mesta som du behöver veta och kunna vid skrivningen.

Inte endast alla råd inför provet och hur man genomför detta, övningsboken innehåller även utförlig information om hur frågor och de olika delblocken är uppbyggda och hur man ska tackla de olika delarna samt självklart innehåller boken ett stort antal riktiga frågor för att kunna träna inför den heldagssittning som ett Högskoleprov innebär.

Vi väntar in den 2:a maj och resultaten som publiceras den dagen, på återseende 🙂