Högskoleprovet


Privatlärare – För mer avancerad inlärning

Genom att göra gamla högskoleprov kan du lätt få en överblick gällande vilka delar av provet du bör träna extra mycket på. Kanske är det de svenska orden, den engelska texten eller de matematiska problemen. Att göra gamla prov blir därför ett första steg, en värdemätare, som visar var man bör lägga sin tid gällande träning.

Men sen då? Helt enkelt är det inte att veta hur man ska gå vidare. Om du exempelvis inte klarar engelskatexten så bra – hur vet du vad det är du har svårt med? Är det att förstå enstaka engelska ord, att fårstå sammanhanget i språket eller att tyda frågornas struktur? Även om man vet vad man behöver träna på är det inte alltid tydligt hur detta bör ske på bästa sätt.

Privatlärare tar det ett steg till

Ett av de läxhjälpsföretag som finns i Sverige är My Academy. My Academy erbjuder privatlärare på plats samt studiecoacher online. Ett första steg kan vara att anlita en privatlärare för att tydligt ringa in hur man bör läsa och studera. Lärarna på dessa läxhjälpsföretag vänder sig oftast mot grundskola och gymnasieelever men den kunskap som lärs ut är i nivå med vad som behöver kunnas på högskoleprovet. Därmed kan en privatlärare vara ett bra första steg för att kartlägga behovet. Ett förslag kan exempelvis vara att träffa privatläraren 2-3 lektioner. Detta med mål att läraren ska kunna kartlägga behovet och även ge konkreta tips på hur man kan studera till nästa träff om en eller två månader. Lite som att studera på distans på högskolan.

Detta kräver självklart en hög disciplingrad och de som har svårt att sätta sig ner och studera får helt enkelt boka en timme i veckan (eller liknande) med privatläraren för att på så sätt få kunskapen som krävs. Men har man behov en lärare för att motivera sig att sitta ner och studera bör man fundera på om högskola är den rätta vägen. Väl där kommer allt ansvar ligga på eleven. Se istället läxhjälpsföretaget som din högskolelärare. Någon som kommer in och visar vägen. Sen är det ditt uppdrag att vandra.

Självklart kan även andra företag än My Academy anlitas men orsaken att just My Academy nämns i denna text är att de är det största läxhjälpsföretaget i Sverige. Därmed speglar deras utbud av tjänster ganska bra vad man som elev kan förvänta sig av ett läxhjälpsföretag.

Så överslagsräknar du på högskoleprovet
Alternativa vägar när Högskoleprovet inte lyckades