Högskoleprovet


Så överslagsräknar du på högskoleprovet

På högskoleprovets matematikdelar är det inte tillåtet att använda sig av räknare. Så i många fall måste man kunna göra beräkningar på papper eller i huvudet och ibland fungerar det verkligen inte att göra exakta beräkningar. Då måste man bli bra och förstås även snabb på att göra överslagsberäkningar och avrundningar.

När gör man avrundningar eller överslagsberäkningar?

Först kan vi kika lite närmare på vilka olika typer av situationer som det kan fungera att ta fram närmevärden eller avrunda. (http://matematikvideo.se/lektioner/narmevarden-avrundning/).

En situation kan vara att du har fått fram ett svar och detta innehåller väldigt mycket decimaler (kanske oändligt antal). Då kan det vara lämpligt att avrunda detta till ett närmevärde för att svaret skall vara lite mer lättläsligt. Det här fallet är inte särskilt vanligt vid högskoleprovet då många decimaler i ett svar ofta förutsätter att man haft en räknare. Och det har man ju inte vid högskoleprovet.

Desto vanligare vid högskoleprovet är att man behöver avrunda under tiden man gör beräkningar. Dvs för att överhuvudtaget få fram ett svar så måste de olika delarna vid en beräkning avrundas. Särskilt vanligt är detta exempelvis i delen DTK där du läser av en mängd olika statistiska data och dessa då behöver avläsas ungefärligt för att snabbt kunna göra en utvärdering av det korrekta svaret.

Några tekniker för överslagsräkning

Så hur gör man då för att överslagsräkna snabbt och smidigt? Vi kan ta ett exempel för att förklara i alla fall en teknik för detta.

Beräkna 11236 + 14879 + 23005.

Här är det inte helt enkelt att beräkna detta exakt i huvudet. Kanske klarar du av att göra det om du ställer upp det hela på ett papper och tar det steg för steg, men det har du antagligen inte tid med under högskoleprovet. Du måste då överslagsräkna. Ett sätt här kan vara att avrunda till hundratal på korrekt vis. Då kan vi istället beräkna

11236 + 14879 + 23005 = 11200+14900+23000.

Sedan lägger vi ihop tusentalen för sig och hundratalen för sig och får

11000+14000+23000+200+900=48000+1100=49100

Har man sedan tränat på det här några gånger så går det mycket snabbare och du kanske tom klarar av det utan att använda ett papper så på det viset kan du spara mycket tid under provet.

Hoppas nu att detta har hjälpt dig framåt att blir bättre på att överslagsräkna. Fortsätt träna vidare och lycka till under provet!

Utbildning och entreprenörskap
Privatlärare – För mer avancerad inlärning