Högskoleprovet


Träna matte inför högskoleprovet

På högskoleprovet finns fyra delar som är matematiskt uppbyggda. Det är följande:

Matematisk problemlösning – (XYZ)

I detta moment testas provdeltagarens möjlighet att lösa olika matematiska problem. Detta inom områden som aritmetik, geometri, statistisk m.m. För att klara denna del så bra som möjligt krävs framförallt en grundläggande kunskap inom matematik.

De flesta uppgifter kan klaras av om man behärskar matematik på gymnasial nivå (A). Ett tips för den som tycker att gymnasiefrågorna är för svåra är att börja med grundskolematematik. Detta genom att lösa uppgifter i nians mattebok. Ett flertal filmer finns även på nätet som kan användas för att kunna studera matematik när du vill.

Kvantitativa jämförelser – (KVA)

I detta moment testas förmågan att göra jämförelser inom exempelvis algebra, aritmetik och funktionslära. Även om det är jämförelser så är det en stor fördel att förstå hur man räknar ut vissa grundläggande begrepp. Delvis går därmed XYZ och KVA ihop gällande kunskapskrav.

Kvantitativa resonemang (NOG)

Här testat kunskapen att logiskt kunna hantera problem inom samma matematiska områden som testerna ovan.  Logiskt tänkande och matematiska grundkunskaper är en fördel. Utöver det även kunna se logiska liknelser och resonemang utifrån uppgiftens struktur.

Diagram, tabeller och kartor (DTK)

Kunskapen att kunna avläsa diagram, tabeller och kartor fås delvis inom matematikundervisningen. Här behövs däremot inte speciellt mycket matematisk kunskap gällande räknesätt och formler. Man visar istället kunskapen man har kring hur bland annat diagram är uppbyggda och vad man kan utläsa av dessa.

Inför denna del är det en fördel att lära sig så många olika diagram och tabellformat som möjligt. De grundläggande kunskaperna kan hittas i matematikböckerna men man bör även tänka utanför bokpärmarna och se på filmer på nätet samt läsa statistiska beräkningar som presenteras i dagstidningar m.m. Som alltid handlar det inte bara om att kunna teorin utan att även förstå matematiken i den kontext den presenteras.

Bok – ”Den kompletta guiden för högskoleprovet”