Högskoleprovet


Träna på ordförståelse

Det finns alltid en mängd vägar att gå för att få med sig kunskap inför högskoleprovet. Vilken väg som är bäst handlar mycket om hur man lättast tar till sig kunskap. För den som vill förbättra ordförråd och därmed öka poängen på svenskadelarna på högskoleprovet kan följande vägar rekommenderas.

  • Facktidningar

Att läsa mycket är alltid bra. Då lär man sig nya ord och ser dem i sin kontext. Men det handlar till stor del om vad man läser. Genom att läsa facktidningar och artiklar, som är skrivna av personer som har fördjupad kunskap inom området, lär man sig ofta nya begrepp och ord som vanligtvis inte förekommer i dagstidningarna.

  • Prefix och affix

Även om man inte vet vad ett ord direkt betyder kan man läsa ut en hel del av dess betydelse på hur det är uppbyggt. Prefix oh affix kan förklaras som förstavelser eller ändelser som ger ordet en speciell betydelse. Här kan exempelvis sub- nämnas. Subtropisk, Subdomän osv. Genom att läsa på betydelser på dessa tilläggsbitar kan man lättare gissa sig fram till rätt resultat.

  • Göra gamla prov

Ett klassiskt tips som gäller oavsett vilken del på högskoleprovet man vill förbättra. Det handlar då inte bara om att man förbättrar sitt ordförråd genom att träna på de ord som tidigare förekommit utan att man även skapar sig en trygghet i hur provet är uppbyggt och vad som väntar. Detta gäller då främst de som aldrig gjort högskoleprovet förut eller har genomfört det för flera år sedan då det inte såg ut som det gör idag.

  • Gör ordtester

Kvällstidningarna brukar varje år genomföra ordtester där man kan testa hur många poäng man skulle fått på högskoleprovets orddel. Det brukar inte vara mer än 30 ord men ger en fingervisning om hur man ligger till. Sedan finns det sidor med betydligt mer och djupare tester så som exempelvis vokabulär.se.  Oavsett vilka tester man gör bör man stanna upp och träna på de ord man inte klarade. Att testa är lätt – det är att träna in som tar tid. Men det lönar sig med ett större ordförråd eftersom det indirekt ger dig en större chans att komma in på drömutbildningen efter utfört högskoleprov.

Det börjar med läxhjälp och slutar med träningsbok
Utbildning och entreprenörskap